Obveščanje sokrajanov
datoteka Mnenje, pripombe in predlogi ob javni razgrnitvi OPPN 256 Stara Šiška (17.12.2011)

datoteka Predstavitev prometne študije našega okoliša (21.11.2007)
Prejeli smo vabilo MOL Oddelka za urejanje prostora. V sredo 21.11.2007 ob 11. uri nas vabijo na predstavitev prometne študije našega okoliša, za katero smo se zanimali v okviru problematike z novimi gradnjami in kršitvami, ki so pri tem nastajale (neizgrajeno križišče Frankopanska - Celovška).

datoteka Poročilo o 2. čistilni akciji (20.10.2007)

datoteka Obvestilo: javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Strateškega prostorskega načrta MOL in Okoljskega poročila (od 01.10. do 02.11.2007)

datoteka Poročilo s seje CS Šiška dne 27.jun.07 (02.08.2007)

datoteka Obvestilo: OŠ Spodnja Šiška 14. junija 2007 (17:00 - 19:30) organizira dobrodelno prireditev z glavnim ciljem zbrati čim več denarja za obnovo šolskega igrišča.

datoteka Poročilo predsednika od prvem leta delovanja našega Društva (11.06.2007)

Poročilo o čistilni akciji dne 14. aprila 2007 (kliknite na povezavo)

datoteka 3. letak (26.08.2006)

datoteka 2. letak (23.06.2006)

datoteka 1. letak (20.03.2006)